• Odwiedziło nas: 244430 osób
  • Do końca roku: 167 dni
  • Do wakacji: -25 dni
Wtorek, 2018-07-17
Imieniny:
Aleksego, Bogdana

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z przebudową

nawierzchni jezdni w ramach zadania

„Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą

towarzyszącą w gminie Izabelin” w dniu 4 lipca 2018 roku o godz. 7.00

zostanie całkowicie zamknięta ul. 3 Maja na odcinku

od ul. Partyzantów do ronda w Laskach.

 

Mapa objazdu poniżej:
Informacja Administratora

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.,

zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Gminnego Przedszkola w Laskach,

ul. 3 Maja 43, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

 

Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g

oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku

z Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

 

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym

podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

 

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO

do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę

do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 

Inspektorem ochrony danych osobowych

w Gminnym Przedszkolu w Laskach jest Paweł Maliszewski.

 

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Laskach przy ul. 3 Maja 43 informuje,

że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych

nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

 

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń,

uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość

konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.


 

 


Gmina Izabelin realizuje projekt pn. Gminne Przedszkole w Laskach "Akademia
Pod Dębowym Liściem"- jest nas więcej w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
W skład projektu wchodzi: wyposażenie sal w meble, stoły , krzesła,

pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK dla nowego oddziału, zakup i montaż pieca CO,
wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw: 200 m2, zakup piaskownicy

 przenośnej, bieżące funkcjonowanie nowego oddziału, realizacja wsparcia
 wobec dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dokształcanie nauczycieli
 oraz realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci z przedszkola.
 Wniosek o  dofinansowanie został złożony dnia 28.04.2017 r.,

a umowę o dofinansowanie podpisano dnia 16.11.2017 r.
 Wartość projektu ogółem: 499 340,24 zł
 Dofinansowanie 80%: 399 472,19 zł 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 DRODZY RODZICE !!!

 

 

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego 

od 1 stycznia 2017 roku rodzice dzieci realizujących obowiązek

rocznego przygotowania przedszkolnego (dzieci z rocznika 2011)

w publicznych przedszkolach, będą ponosić jedynie opłaty

za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.  


Przedszkolaki i personel z Przedszkola w Laskach

składają serdeczne podziękowania Sołtysowi Lasek

Panu Stanisławowi Macias i Radzie Sołeckiej

za zakupienie drewnianego domku na zabawki ogrodowe

dla najmłodszej grupy.  

Drodzy Rodzice

 

Uprzejmie informujemy,

że w naszym przedszkolu został

zamontowany system monitoringu.

 

 

 

UWAGA

 

 

 Nasze przedszkole czynne jest 

w godzinach 06:30-17:30.

 

 

 

 

Informujemy, że Gminne Przedszkole w Laskach w roku szkolnym 2017/18

pełni dyżur w miesiącu lipcu