Gminne Przedszkole
w Laskach "Akademia pod Dębowym Liściem"

05-080 Izabelin

ul. 3-go Maja 43

Tel: (22) 752-23-20

NA GÓRĘ